Svetielko

 

Žiarovky, Iskričky, Svetlá, Svetlice a mnohé  ďalšie útvary  produkujúce svetlo, marí sa  vám  niečo? Áno,  je dosť možné, že aj vy ste sa už vedome či nevedome, úmyselne, alebo  úplnou náhodou stretli s jedným z našich krycích mien, ktoré nám boli prostredníctvom mnohých vysoko-kreatívnych ľudí pridelené.  Oficiálne sme však Svetielko.  Prečo?

Ako je už zrejme všetkým jasné- ide o svetlo. Samozrejme, nie  len o také hocijaké svetlo, ktoré získavame jednoduchým pripojením k elektrickému obvodu a šťuknutím vypínača(preto nie Žiarovky). Naše svetlo nemá byť umelé, práve naopak, snažíme sa šíriť pravé, autentické Svetlo, ktoré prežiarilo naše životy a prostredníctvom nás môže rozžiariť aj životy ľudí v našom  okolí. 

Taktiež, by malo svietiť nepretržite. Nechceme len na chvíľku rozsvietiť počúvajúce tváre, nechceme zahorieť odhodlaným plameňom, ktorý sa však po chvíli zmení na sivastý dym a rozplynie sa bez toho, aby po sebe čokoľvek zanechal (preto nie Iskričky). Chceme svietiť  vo chvíľach radosti a pokoja,  keď sa jasné svetlo plameňa rozlieha do všetkých kútov, ale aj v situáciách, keď sme skúšaný silou vetra. Vtedy,  keď nie je ľahké zotrvať. Vtedy, keď svetlo nie je žiadané. Vtedy, keď sa svetlu svietiť nedarí. Lebo pokým jestvuje hoc len malinký plamienok, svetlo trvá a sním trvá aj nádej.

Uvedomujeme si, že nie je svietiť ako svietiť. Aj najväčšie svetlá na našej oblohe sa v spôsobe svietenia líšia. Jedno  žiaru tvorí, vydáva, to  druhé ju len odráža. Naším cieľom nie je svietiť vo svetle reflektorov, lebo my  nie sme tí, ktorí sú zdrojom svetla (preto nie Svetlá).  Chceme sa stať reflektormi, ktoré budú odrážať nekonečne ohromné, našim očiam nepredstaviteľné Svetlo prinášajúce pravdu. Pravdu, ktorá prináša pravú radosť, pokoj, porozumenie i  lásku.

Nie je to o vystúpeniach. Nie je to o akciách. Nie je to len obrovské jednorazové predstavenie (preto nie Svetlice). Nechceme krátkodobo pritiahnuť pozornosť  na seba či zaujať. To, čo robíme a prečo to robíme má svoj dôvod.

 

Kto teda sme?

Sme Svetielko, možno malé, nenápadné, nie  dokonalé, nie všetkými pochopené, ale svietiace. Sme mládežnícky zbor, grupa ľudí, ktorým nestačí len obyčajný štandard. Skupina výnimočných  individualít, ktoré  pochopili, že sa dá urobiť viac než len pasívne žiť svoj život z jedného dňa na druhý.  Že je možné využiť  svoj potenciál a zmeniť, alebo aspoň ovplyvniť dianie okolo seba. Ako všetci mladí ľudia, aj my máme radi hudbu. Hudba lieči a spev nám  dáva možnosť potešiť seba, ale aj iných.   Je to príležitosť vyjadriť to, čo prežívame vo vnútri, to, čo sa nedá zmestiť do slov.

Fungujeme spolu už 13 rokov a napriek tomu, že zloženie sa  medzitým pár krát zmenilo, každý jeden člen (bývalý ale aj súčasný) zanechal v zbore svoju stopu. Za toto obdobie sme spolu prežil veľa, od ťažkých začiatkov, keď chuť spievať a myšlienka začať s niečím, prekonali aj problémy s nedostatkom členov, nástrojov, priestorov. Keď sme sa postupne rozbiehali a okrem piatkových svätých omší, sme začali pripravovať aj iné akcie, keď sa nám podarilo rozšíriť rady členov aj o menšie deti a vytvoriť detský zbor. Keď sme sa s pribúdajúcimi rokmi formovali po umeleckej aj osobnostnej stránke a prostredníctvom mnohých spoločných zážitkov sme spoznávali jeden druhého.  Naše vzťahy sa upevňovali vo chvíľach tvrdej driny, ale aj skvelej zábavy Postupne rástlo aj množstvo nápadov na projekty do budúcnosti, no nič z toho, čo sa nám podarilo zrealizovať, by nebolo možné bez podpory zo strany ochotných ľudí z našej  farnosti , no hlavne bez konexií na Najvyšších miestach.   Za to že sme, kde sme, koľko sme, ako sme, prečo sme vďačíme Jemu...

Niekedy dávno, ešte na úplnom začiatku, bol jeden nácvik. V miestnosti  dva metre  krát meter a pol bolo natlačených takmer 10 ľudí, k tomu jedna gitara a napriek stiesneným podmienkam sa každý jeden z nich snažil robiť, čo mohol... v tom nečakane vypli prúd. Akoby nestačili nevyhovujúce stiesnené podmienky, teraz ešte aj svetlo? Vyzeralo to beznádejne...  ale nebolo to bez nádeje.

Ktosi vytiahol zápalky a miestnosť prežiarilo malé svetielko.. Svetielko, ktoré svieti dodnes.