Farská pastoračná rada

Predseda

Michal Fecko

Členovia

Mgr. Ľuboš Močáry

 

Stanislav Veselovský

Jaroslav Rakučák

Anna Mydliarová

Kvetoslava Ondrášiková

Lucia Valušiaková

Jakub Valušiak

Tomáš Soják