Oznamujeme Vám, že prechádzame na túto stránku:

                          https://farnost-luzna.webnode.sk/

            Zároveň túto stránku nebudme viac aktualizovať a zanikne

Farské oznamy