Oznamujeme Vám že prechádzame na túto stránku: 

https://farnost-luzna.webnode.sk/.

Zároveň túto stránku už nebudeme viac aktualizovať a zanikne