KONTAKT

Rímsko-katolícka Cirkev
farnosť Liptovská Lúžna 633, 034 72
IČO: 31920748
tel. č.: 044/ 439 62 49
e - mail: liptovska_luzna@kapitula.sk

KONTAKT

KONTAKT

farský administrátor: Michal Fecko
kaplán: Mgr. Michal Pásztor
Bankové spojenie: č. učt.: 0056 711 434 /0900
Slovenská sporiteľňa

KONTAKT

 

Vitajte na stránke farnosti Liptovská Lúžna

 

Voľná pracovná pozícia pre Denný stacionár v Lipt. Lúžnej 

 

DENNÝ STACIONÁR sv. Faustíny v Lipt. Lúžnej

 

Denný detský tábor Smiechovo 2016

 

 

V súvislosti s narastajúcim počtom utečencov a migranov v Európe a negatívnymi postojmi obyvateľstva SR pripravil generálny sekretariát KBS v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou informačný leták, ktorý podáva základné informácie o utečencoch a migrantoch.  

 

 

 

 

 

 

 

Mt 17, 20

"Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: “Prejdi odtiaľto ta!” – prejde. A nič vám nebude nemožné."

Rimanom 8, 31

"Ak je Boh za nás, kto je proti nám?"

Heb 4, 12

"Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč..."

Next Previous

 

 

Denný detský tábor Smiechovo 2014