KONTAKT

Rímsko-katolícka Cirkev
farnosť Liptovská Lúžna 633, 034 72
IČO: 31920748
tel. č.: 044/ 439 62 49
e - mail: liptovska_luzna@kapitula.sk

KONTAKT

KONTAKT

farský administrátor: Michal Fecko
kaplán: Mgr. Michal Pásztor
Bankové spojenie: č. učt.: 0056 711 434 /0900
Slovenská sporiteľňa

KONTAKT

 

 

 

 

Vitajte na stránke farnosti Liptovská Lúžna

 

Smiechovo 2017 - "Nebeské kráľovstvo"

 

Oznam:

Dňa 14.novembra 2017 si pripomenieme Pamätný deň narodenia BS biskupa Jána Vojtaššáka - okrúhle výročie: 140 rokov jeho narodenia. Pri tejto vzácnej príležitosti Vás srdečne pozývame na slávenie ďakovnej svätej omše, ktorú v deň narodenia Božieho sluhu Jána Vojtaššáka bude celebrovať J.E. Jozef kardinál Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov o 17.00 v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Spolu chceme ďakovať za veľký dar, ktorý Spišská diecéza dostala v biskupovi Jánovi Vojtaššákovi. Pripomenieme si odkaz jeho života a hrdinského mučeníctva pre túto dobu, v ktorej žijeme. Zároveň budeme s dôverou prosiť za jeho blahorečenie. Svätej omši, ktorá bude v priamom prenose vysielaná na vlnách Rádia Lumen bude predchádzať modlitba posvätného ruženca.

DENNÝ STACIONÁR sv. Faustíny v Lipt. Lúžnej

Denný detský tábor Smiechovo 2016

V súvislosti s narastajúcim počtom utečencov a migranov v Európe a negatívnymi postojmi obyvateľstva SR pripravil generálny sekretariát KBS v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou informačný leták, ktorý podáva základné informácie o utečencoch a migrantoch.

 

Mt 17, 20

"Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: “Prejdi odtiaľto ta!” – prejde. A nič vám nebude nemožné."

Rimanom 8, 31

"Ak je Boh za nás, kto je proti nám?"

Heb 4, 12

"Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč..."

Next Previous

Denný detský tábor Smiechovo 2014