KONTAKT

Rímsko-katolícka Cirkev
farnosť Liptovská Lúžna 633, 034 72
IČO: 31920748
tel. č.: 044/ 439 62 49
e - mail: liptovska_luzna@kapitula.sk

KONTAKT

KONTAKT

farský administrátor: Michal Fecko
kaplán: Mgr. Michal Pásztor
Bankové spojenie: č. učt.: 0056 711 434 /0900
Slovenská sporiteľňa

KONTAKT

 

Vitajte na stránke farnosti Liptovská Lúžna

 

 

OZNAM ohľadom procesu blahorečenia biskupa J. Vojtaššáka  Mimoriadny Svätý rok milosrdenstva 

 

V súvislosti s narastajúcim počtom utečencov a migranov v Európe a negatívnymi postojmi obyvateľstva SR pripravil generálny sekretariát KBS v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou informačný leták, ktorý podáva základné informácie o utečencoch a migrantoch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Svätý rok 

milosrdenstva

Pápež František odovzdal Cirkvi bulu ohlásenia Svätého roka milosrdenstva. 

Vatikán 11. apríla - V predvečer Nedele Božieho milosrdenstva pápež František predsedal vešperám vo Vatikánskej bazilike. Na symbolickom mieste pred Svätou bránou baziliky pred začiatkom slávenia vešpier o 17:30 zverejnil bulu ohlásenia mimoriadneho jubilea Svätého roku milosrdenstva. Ten sa začne 8. decembra na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, pri príležitosti 50. výročia ukončenia Druhého vatikánskeho koncilu. 

 

Viac sa dočítate "tu".

 

 

Mt 17, 20

"Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: “Prejdi odtiaľto ta!” – prejde. A nič vám nebude nemožné."

Rimanom 8, 31

"Ak je Boh za nás, kto je proti nám?"

Heb 4, 12

"Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč..."

Next Previous

 

 

Denný detský tábor Smiechovo 2014