KONTAKT

Rímsko-katolícka Cirkev
farnosť Liptovská Lúžna č.d. 633, PSČ 034 72
IČO: 31920748, DIČ: 2022566205
tel. č.: 044/ 439 62 49
e - mail: liptovska_luzna@kapitula.sk
Bankové spojenie Slovenská sporiteľňa, č.ú.: 0056 711 434 /0900

KONTAKT

VEDENIE FARNOSTI

farár: Jozef Trstenský
kaplán: Mgr. Jozef Surovček

VEDENIE FARNOSTI