KONTAKT

Rímsko-katolícka Cirkev
farnosť Liptovská Lúžna 633, 034 72
IČO: 31920748
tel. č.: 044/ 439 62 49
e - mail: liptovska_luzna@kapitula.sk

KONTAKT

KONTAKT

farský administrátor: Michal Fecko
kaplán: Mgr. Michal Pásztor
Bankové spojenie: č. učt.: 0056 711 434 /0900
Slovenská sporiteľňa

KONTAKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitajte na stránke farnosti Liptovská Lúžna

 

 

Nový študijný program zameraný na Sväté písmo

Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) reaguje na zvýšený záujem o poznanie Svätého písma. S cieľom sprístupniť tieto poznatky na odbornej a zároveň zrozumiteľnej úrovni KU otvára v novom akademickom roku 2017/2018 v rámci Univerzity tretieho veku nový študijný program s názvom „Spoznávame Sväté písmo“. Ide o trojročné štúdium. Prihlásiť sa môžu záujemcovia starší ako 45 rokov, ktorí majú ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Prijímacie skúšky sa nekonajú. Poplatok za jeden rok štúdia je 35 € pre dôchodcov a nezamestnaných a 45 € pre zamestnaných uchádzačov.

Prednášateľmi budú vyučujúci na KU, ktorí sú na Slovensku uznávanými odborníkmi na Sväté písmo.

- Mons. prof. ThDr. Anton Tyrol, prednáša Starý zákon a biblickú hebrejčinu  na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule a zároveň je generálnym vikárom Spišskej diecézy;

- prof. ThDr. František Trstenský, prednáša Nový zákon a biblickú gréčtinu v Spišskej Kapitule a v súčasnosti je prorektorom KU;

- doc. ThDr. Branislav Kľuska, prednáša na Katedre katechetiky a praktickej teológie Pedagogickej fakulty KU a v súčasnosti je predsedom Akademického senátu tejto fakulty;

- ThDr. Júlia Iskrová, prednáša na Katedre religionistiky a náboženskej výchovy Filozofickej fakulty KU;

- ThDr. Štefan Novotný, PhD., prednáša na Teologickej fakulte v Košiciach a zároveň je rektorom Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach.


Prihlásiť sa môže každý nad 45 rokov do 15. septembra 2017. Prihlášku a viac informácií nájdete na vlákne http://www.ku.sk/index.php/2016-02-23-12-21-02/celozivotne-vzdelavania

 

Púť s relikviou sv. Jána Pavla II.  

Televízia LUX vás pozýva na každoročnú Púť s relikviou sv. Jána Pavla II. do Rajeckej Lesnej.

Púť sa uskutoční v sobotu 26. augusta. V rámci programu sa môžete, okrem známych tvárí televízie, tešiť na prednášku o. Michala Zamkovského na tému TOTUS TUUS, hudobnú skupinu F6, spoločné modlitby, vystúpenie heligonkáry Alexandry Ondrušovej, chýbať nebude program pre deti s eRko animátormi a Klbkom, vyvrcholením programu je slávnostná sv. omša s p. Václavom Hypiusom.
Viac informácii o Púti nájdete na web stránke púte http://put.tvlux.sk/, kde je možné sa aj zaregistrovať a to najneskôr do 15. augusta 2017.

 

 

 

DENNÝ STACIONÁR sv. Faustíny v Lipt. Lúžnej

 

Denný detský tábor Smiechovo 2016

 

 

V súvislosti s narastajúcim počtom utečencov a migranov v Európe a negatívnymi postojmi obyvateľstva SR pripravil generálny sekretariát KBS v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou informačný leták, ktorý podáva základné informácie o utečencoch a migrantoch.  

 

 

 

 

 

 

 

Mt 17, 20

"Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: “Prejdi odtiaľto ta!” – prejde. A nič vám nebude nemožné."

Rimanom 8, 31

"Ak je Boh za nás, kto je proti nám?"

Heb 4, 12

"Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč..."

Next Previous

 

 

Denný detský tábor Smiechovo 2014