KONTAKT

Rímsko-katolícka Cirkev
farnosť Liptovská Lúžna 633, 034 72
IČO: 31920748
DIČ: 2022566205
tel. č.: 044/ 439 62 49
e - mail: liptovska_luzna@kapitula.sk

KONTAKT

KONTAKT

farár: Jozef Trstenský
kaplán: Mgr. Jozef Surovček
Bankové spojenie: č.u.: 0056 711 434 /0900
Slovenská sporiteľňa

KONTAKT