Kresťanstvo dnes

 

Cieľom projektu Kresťanstvo dnes - diskusné fórum je zamyslenie sa nad aktuálnymi otázkami a problémami kresťanstva a je určený veriacim laikom i všetkým hľadajúcim. Vo farnosti Liptovská Lúžna ho pripravujeme od roku 2012. Kresťanstvo dnes nadväzuje na iniciatívu novej evanjelizácie a inkulturácie viery v podmienkach súčasnej pluralitnej a sekulárnej doby.

Stretnutie je raz mesačne vždy v nedeľu popoludní. Témy prednášok sú z oblasti teológie, kresťanskej filozofie, histórie, bioetiky, psychológie, pedagogiky, sociálnej práce, umenia a iných vied. Vždy najprv odznie prednáška,  potom je k nej diskusia, nové podnety a postrehy.

Projekt Kresťanstvo dnes sa snaží podporovať ekumenický dialóg, medzináboženský dialóg a je otvorený i pre dialóg s neveriacimi a hľadajúcimi a najmä  s mladými ľuďmi. Vítané sú všetky podnety i kritické ohlasy. Tešíme sa na nové nápady a stretnutie v duchu slobodnej otvorenosti a radosti z viery.